Výstava tvorivosti pedagógov MŠ regiónu Žilina

Výstava tvorivosti pedagógov MŠ regiónu Žilina

Spoločnosť pre predškolskú výchovu – región Žilina v spolupráci s DMS Žilina  zorganizovali pri príležitosti DŇA UČITEĽOV vo výstavnej sále  25.03. - 26.03.2019  jedinečnú Výstavu tvorivosti pedagógov materských škôl. Teší nás, že sa nám spoločnými silami podarilo zrealizovať pilotný projekt  ako 1. ročník tvorivosti a zručností pedagógov materských škôl. Do výstavy sa aktívne zapojilo 12 kreatívnych pani učiteliek MŠ – vystavovateliek z regiónu Žilina aj s vlastnými tvorivými dielňami: Metamorfózy ovčieho rúna, Gombíkovo, Doplnky k hrám detí, Prírodné mydla, Medovníky, Veľká noc, Z klenotnice minulosti, Čarovanie s priadzou, Kulisy a rekvizity, Paličkovaná čipka, Pre najmenších a Čipkované variácie. Svojou tvorivosťou nás aj verejnosť upútali panie učiteľky materských škôl: Balková R., Holešová I., Krčmáriková A., Bučányová J., Mazáňová L., Kapusniaková A., Smržová Ľ., Afanasová P., Pobehová M., Chudejová Ľ., Kršková M., Kurtová M.
Výstavu tvorivosti pedagógov materských škôl a slávnostnú vernisáž sk hodnotným kultúrnym programom prišli podporiť i  vzácni hostia zo ŠŠI pani inšpektorka PaedDr.B.Ftorková,PhD., riaditeľka DMS v Žiline Ing.K.Kalánková, predsedníčka SPV – región Žilina PaedDr. R. Balková, riaditeľka MŠ Jarná J. Mikolajová, profesorka SOŠPG z Turčianskych Teplíc pani Mgr. M. Machilová a laureátka Vansovej Lomničky a prvá predsedníčka SPV pani A. Dubovcová.
Veríme, že naša výstava sa stane každoročnou marcovou pravidelnosťou a poctou všetkým kreatívnym a tvorivým učiteľom a učiteľkám. Tešíme sa o rok dovidenia.
Mgr. Ivana Holešová
SPV - región Žilina

Novinárska beseda o novinách

Novinárska beseda o novinách

Čítanie s piatakmi - 3. A

Čítanie s piatakmi - 3. A

Návšteva našich predškolákov v ZŠ Jarná

Návšteva našich predškolákov v ZŠ Jarná

Dňa 26.3.2019 boli naše deti na návšteve u našich kamarátov v Základnej škole Jarná Pani učiteľka Tóthová im zadala úlohu, pri ktorej si vzájomne pomáhali a nakoniec ju správne vyriešili. Deťom sa v škole páčilo a sú obohatení o nové zážitky.

Mám básničku na jazýčku 2019

Súťaž v recitácii "Mám básničku na jazýčku"

Dňa 21.3.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže „Mám básničku na jazýčku“.
Porota v zložení p. riaditeľka Janka Mikolajová, p. zástupkyňa Evka Moskalová a p. Anička Hanesová, mali veľmi ťažkú úlohu vybrať jedno dieťa, ktoré bude reprezentovať našu MŠ v okresnej súťaži Eniki – Beniky. Všetky deti, ktoré sa prezentovali, boli dobre pripravené a svoje básničky veľmi pekne  recitovali.
Víťazom školského kola sa stal Leo Matúšek z III. B. Srdečne gratulujeme.
P. Anna Hanesová  je autorkou knihy pre deti Slniečkove dobrodružstvá, o vzniku ktorej deťom pútavo porozprávala.

Copyright © mshliny7.sk. Design by M KREO