Letná detská olympiáda

Letná detská olympiáda

Pod záštitou Okresného olympijského klubu v Žiline sa u nás v materskej škole konal v stredu 12. 6. 2019 Olympijský deň.


Škôlkari sa predstavili v prednese i speve

Škôlkari sa predstavili v prednese i speve

Prvý júnový týždeň sa viaže k Medzinárodnému dňu detí, preto Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v tomto termíne každoročne organizuje regionálnu súťaž detí materských škôl v recitácii a speve.
Počas dvoch súťažných dní sa v priestoroch Makovického domu odprezentovalo takmer 40 malých talentov. Cieľom tejto súťaže je kontaktovať deti v skorom veku s publikom, objavovať ich talent a nechať ho v plnej miere prejaviť.

Recitačný prednes hodnotila odborná porota v zložení Dáša Švaňová (ZŠ Budatín), Marcela Valašková (ZŠ Karpatská, Žilina) a Monika Ugorová (ZŠ Rosina). Spevácke vystúpenia hodnotili: Miroslava Krakovská (SZUŠ Yamaha, Žilina), Mariana Voľanská (FS Stavbár, Žilina) a Daniela Srnanková (DFS Stavbárik a KAF Hojana, Žilina).

Porota udelila v každej kategórií prvé tri miesta. Deti si okrem hlavných cien domov odniesli aj malú pozornosť za účasť. Sponzorom darčekových predmetov bolo TSV Papier Lučenec. Ďakujeme všetkým rodičom a pedagógom, ktorí sa deťom venujú, pripravujú ich na súťažné podujatia a zároveň vedú k poznávaniu kultúry.
Výsledky:

Spev

1. miesto: Mia Timea Charamzová – MŠ Jarná, Žilina
2. miesto: Timea Palovová – MŠ Jarná, Žilina
3. miesto: Lucia Ondráčková – MŠ Nám. Janka Borodáča 6, Žilina
Víťazom srdečne blahoželáme.


Návšteva a tanečná zábava s ujom Ľubom pri príležitosti MDD

Návšteva a tanečná zábava s ujom Ľubom pri príležitosti MDD

Vystúpenie tanečnej skupiny EXTAD - Perinbaba

Vystúpenie tanečnej skupiny EXTAD - Perinbaba

Púšťanie motýľov - 3. A, 3. B, 3. C

Púšťanie motýľov - 3. A, 3. B, 3. C

Copyright © mshliny7.sk. Design by M KREO