Koncert k fašiangom

Hudobný koncert k Fašiangom a návšteva z hvezdárne v 3. ročníkoch

Dňa  5.2.2019 do tretích ročníkov prišli na návštevu vzácni hostia - pani Marta Pažická so svojimi spolupracovníkmi,  aby deťom v hudobnom koncerte priblížili tradície Fašiangov, tak ako to bolo kedysi na našich slovenských dedinách. Naše deti mali nielen pekný zážitok, ale sa aj dobre spolu zabavili.

V stredu 6.2.2019 pani Pogányová z Hvezdárne Žilina deťom prostredníctvom rozprávky priblížila vesmír. Pútavé rozprávanie spestrila prezentáciou na interaktívnej tabuli. Po jej rozprávaní sa deti informovali o zaujímavosti  z  vesmíru. Za odmenu si pozreli rozprávku o dievčatku, ako si stavalo raketu.


Návšteva detí 3.C v triede 3.A

Návšteva detí 3.C v triede 3.A

Návšteva detí z III. C triedy  u kamarátov v III. A triede. Kamaráti ukázali prácu na tému vesmír. Deti konštruovali jednotlivé planéty z lega, kreslili na tému vesmír, využili zručnosti s prácou počítačovej myšky a skladali vesmírne puzzle na interaktívnej tabuli. Kreslili aj svoje zážitky z prezentácie o vesmíre. Takto spoločne prežili dopoludnie kamaráti z obidvoch tried.

Kalimbohranie

Kalimbohranie

Praktická ukážka o netradičných hudobných nástrojoch, ktoré veľmi dobre znejú. Deti mali možnosť zoznámiť sa s nimi a vyskúšať si hru na nich.

Návšteva III. A

Návšteva detí z 3. A v triede 3. C

Po vypočutí rozprávky: „Kto povedal mňau?“ si deti spoločne kreslili zážitky z rozprávky. Deti spolu prežili pekné predpoludnie s kamarátmi z III. A.

Zimné radovánky na snehu

Zimné radovánky na snehu

Copyright © mshliny7.sk. Design by M KREO