Perníková chalúpka

Perníková chalúpka - hudobno-výchovná rozprávka

Práce našich škôlkarov

Práce našich škôlkarov

Ako si opička zázrak ušila

Ako si opička zázrak ušila

Rozlúčková slávnosť

Rozlúčková slávnosť

Každý je na niečo súci, pridaj sa k nám


Hasiči III. C

Hasiči III. C

Dňa 5. 6. 2019 sa zúčastnila III. C trieda návštevy u požiarnikov. Požiarnik a zároveň ocko p. Gálik veľmi zaujímavo rozprával našim deťom o technike a práci požiarnikov.


Copyright © mshliny7.sk. Design by M KREO