Eurorozprávky

Eurorozprávky

Dňa 20.4.2016 sa v Materskej škole na Jarnej ulici v Žiline za účasti Mgr. Antona Trnovca, zástupcu primátora mesta Žilina a vedúcej odboru školstva a mládeže MÚ v Žiline Mgr. Nory Zapletajovej uskutočnila prezentácia výtvarného projektu EUROROZPRÁVKY, do ktorého je táto materská škola zapojená.


Výtvarný projekt detí materských škôl z 28 Slovenských miest a európskej školy v Bruseli.

Pri príležitosti predsedníctva SR v rade EÚ EUROROZPRÁVKY

Každá rozprávka tohto projektu hravým spôsobom zavedie naše deti do blízkeho i vzdialeného sveta európskeho spoločenstva. 57 materských škôl z jednotlivých miest Slovenska bude maľovať a priestorovo stvárňovať 28 rozprávok zo všetkých členských krajín EÚ. Tak EÚ spozná slovenské mestá a slovenské deti. 28 klasických rozprávok typických pre jednotlivé krajiny EÚ, bude výtvarne spracovaných v plošnej a priestorovej podobe. Prostredníctvom spontánnej detskej tvorby tak Slovensko bude prezentované ako mladá, moderná a dynamická krajina. Zároveň deti predškolského oddelenia Európskej školy v Bruseli budú taktiež svojim spôsobom originálne stvárňovať daných 28 typických európskych rozprávok.
Tento originálny projekt bude veľkým prínosom nielen pre slovenské školstvo, ale aj pre deti žijúce v európskom spoločenstve. Realizácia tejto myšlienky by mala ukázať v Európe krásne hodnoty vytvorené našimi deťmi a európskymi deťmi a mala by priniesť radosť nielen deťom, autorom, pedagógom, pracovníkom EÚ, ale aj širokej verejnosti.

Hlavný cieľ projektu:
- Predstaviť Slovensko ako modernú a dynamickú krajinu
- Prispieť k vytvoreniu a pestovaniu vzťahu detí k poznaniu krajín EÚ prostredníctvom rozprávok z rôznych krajín EÚ
- Umožniť návštevníkom z rôznych krajín spoznať slovenské mestá cez detskú tvorbu
- Prezentovať krásu detského umenia a zdieľať prostredníctvom toho projektu európske hodnoty
- Prostredníctvom rozprávok z jednotlivých krajín EÚ poznávať kultúru jednotlivých krajín EÚ
- Priblížiť klasickou rozprávkou z jednotlivých krajín EÚ nevinnú krásu detskej duše

Naša materská škola si vylosovala na prvom spoločnom stretnutí rozprávku zo Slovinska Desiata dcéra od Frana Milčinskeho.

Copyright © mshliny7.sk. Design by M KREO