Súťaž v speve ľudových piesní

Súťaž v speve ľudových piesní

Tak ako každý rok i tento rok v mesiaci apríl sa v našej MŠ uskutočnila súťaž v speve detských ľudových piesní.
Do poroty bol prizvaný i pán hudobník  Starinský, ktorý deťom predstavil i jeden z hudobných nástrojov.

Deti sa umiestnili nasledovne:
1. miesto: Elka Majcherová 3. A
2. miesto: Laurinka Tamašiová 3. D
3. miesto: Nikolka Špaňová 3. C

Copyright © mshliny7.sk. Design by M KREO