Deň Zeme

Deň Zeme v našej Materskej škole

Vo štvrtok 24. 4. 2016 sa akcie zúčastnili deti 3. D triedy Materskej školy na Jarnej ulici 7 a žiaci dvoch tried Základnej školy na Jarnej ulici v Žiline.
Deti so žiakmi spoločne zametali a hrabali cestičky od lístia a smetí v okolí našej materskej školy.

Copyright © mshliny7.sk. Design by M KREO