Výstava hudobných nástrojov

Deti z tretích ročníkov na výstave hudobných nástrojov - vyrobili ich žiaci 4. B triedy ZŠ Jarná v Žiline z netradičných materiálov pod vedením p. uč. Mgr. M. Tóthovej a p. vychovávateľky PhDr. Daniely Filickej.

Copyright © mshliny7.sk. Design by M KREO