Predškoláci si zacvičili jógu

Deti z predškolských tried sa zúčastnili zaujímavého stretnutia.

Zacvičili si jógu pod vedením P. Bišákovej. Deti príjemne rozpohybovali telo a získali poznatky z detskej jógy.

Copyright © mshliny7.sk. Design by M KREO