Edukačno-tvorivé popoludnie

Edukačno-tvorivé dopoludnie so štvrtákmi zo ZŠ Jarná

v rámci pilotného programu so zámerom na dobrú adaptáciu predškolákov na školské edukačné prostredie.

Copyright © mshliny7.sk. Design by M KREO