Hudobný koncert o Fašiangoch

Hudobný koncert o Fašiangoch

Pani učiteľka Pažická so svojimi spolupracovníkmi ZUŠ pripravili pre nás hudobný koncert o Fašiangoch. Deti sa dozvedeli nielen o zvykoch, ale aj o tradíciách v našom kraji. P. Pažická nám ukázala a pomenovala kroje, ktoré sa v tom období nosili. Deti počas celého koncertu boli v pohybe a mali krásny umelecký zážitok.

Copyright © mshliny7.sk. Design by M KREO