Návšteva školákov

Január 2018 - Návšteva školákov-štvrtákov zo ZŠ Jarná s p. učiteľkou Hudecovou v tretích ročníkoch

Pani učiteľka si deti rozdelila na skupinky, ktoré šli do  tried (III.A, III.B, III.C). Každá trieda našej materskej školy mala pripravené aktivity, v ktorých sa prejavili nielen schopnosti detí, ale aj ochota vzájomne si pomáhať.

Copyright © mshliny7.sk. Design by M KREO