Návšteva knižnice spojená s recyklovaním odpadu

Návšteva knižnice spojená s recyklovaním odpadu

Dňa 27. 2. 2018 sa naša trieda III.C zúčastnila návštevy knižnice, kde mali deti možnosť zoznámiť sa s recyklovaním odpadu a jeho významu na zdravé ovzdušie. Najprv nám teta Danka porozprávala o triedení odpadu a jeho význame pre životné prostredie. Deti samostatne triedili odpad podľa druhu do určených nádob. Potom v tvorivej dielni tvorili obrázky z novinového papiera.
Veľmi pekná a poučná akcia.


Copyright © mshliny7.sk. Design by M KREO