Súťaž v recitácii Mám básničku na jazýčku

Súťaž v recitácii „Mám básničku na jazýčku“

Triedne kolo v 3. B:

1. miesto: Nelka Dorčíková
2. miesto: Marek Adamov
3. miesto: Lucka Káčiková

To je naša milá porota spolu s výhercami školského kola súťaže, ktorá sa konala 21. 3. 2018: p. riaditeľka Janka Mikolajová, Hanka Dubovcová, Mgr. Milka Petrovská, mamička p. Labudová.

Výsledky školského kola:
1. miesto: J. Labuda, III. A
2. miesto: N. Dorčíková, III. B
3. miesto: D. Ondrušíková, III. C
Srdečne blahoželáme.

Folklórne vystúpenie detí z III. A triedy spolu so starou mamou  p. A. Dubovcovou  pred školským kolom súťaže „Mám básničku na jazýčku“.

Copyright © mshliny7.sk. Design by M KREO