Návšteva Domu umenia Fatra

Návšteva Domu umenia Fatra - opera Bastien a Bastienka

Deti si vypočuli skrátenú verziu opery od W. A. Mozarta upravenú pre detských divákov. Árie boli preložené do slovenského jazyka. Koncert moderoval Martin Vanek.
Účinkovali:
ŠKO Žilina
Daniel Simandl, dirigent
Bastienka: Eva Melichaříková, soprán
Bastien: Pavol Oravec, tenor
Kúzelník Colas: Jaroslav Pehal, scenár, barytón
Martin Vanek, moderovanie

Copyright © mshliny7.sk. Design by M KREO