Hráme sa s hudbou

Hráme sa s hudbou

25. 4. 2018 sa v priestoroch ZUŠ L. Árvaya v Žiline konala hudobno-pracovná dielňa pre učiteľky materských škôl, ktorú organizovala Spoločnosť pre predškolskú výchovu v Žiline. Viedla ju PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD. z Prešovskej univerzity. Z našej MŠ sa jej zúčastnilo 10 pani učiteliek.

Copyright © mshliny7.sk. Design by M KREO