Detská letná olympiáda

Pod záštitou Olympijského klubu v Žiline sme uskutočnili ďalší ročník detskej letnej olympiády za účasti všetkých tried našej materskej školy

Copyright © mshliny7.sk. Design by M KREO