Zdarvýživka 2018

Dňa 19. 10. 2018 nás v našej materskej škole navštívila Zdravyžívka, ktorá deťom rozprávkovou formou porozprávala o správnej výžive. Akcie sa zúčastnili všetky tri triedy predškolákov.

Copyright © mshliny7.sk. Design by M KREO