aktuality

 

Požiadavky

Požiadavky na 3-ročné deti

Pri vstupe do MŠ by deti mali vedieť:
- samostatne sa obliecť, obuť (nohavice, punčošky, tričko, topánky – nemusia ešte vedieť viazať šnúrky, gombičky),
- používať WC + toaletný papier,
- po použití umyť ruky,
- pri stolovaní správne držať lyžicu,
- naučiť dieťa systematicky prežúvať potravu,
- správne sedieť na stoličke,
- dokázať správne reagovať na pokyn dospelého,
- nemať strach z nového prostredia (príprava zo strany rodičov),
- primerane nadväzovať kontakt s inými deťmi.

 

Požiadavky na 4 - 5-ročné deti
1. Sebaobsluha
- dodržiavať hygienické návyky,
- správne si umývať ruky (vyhrnúť rukávy), tvár,
- utierať sa do uteráka,
- správne si umývať zúbky,
- učesať sa pomocou učiteľky, neskôr samostatne,
- správne používať vreckovku a sústavne ju nosiť pri sebe,
- pri kýchaní, kašľaní zakryť rukou nos, ústa,
- dodržiavať správny postup pri obliekaní, vyzliekaní, rozopínaní gombíkov, obúvaní, vyzúvaní,
- správne používať a držať lyžicu – neskôr príbor.

2. Práce pri upratovaní
- vedieť si uložiť hračku na miesto,
- skladať a ukladať odev, obuv a ostatné predmety osobnej potreby na určené miesto,
- dodržiavať čistotu pri jedle.

 

Požiadavky na 5 - 6-ročné deti
1. Samostatnosť pri sebaobslužných prácach
- vedieť sa obliekať, vyzliekať, odložiť si veci, obúvať sa, vyzúvať, zapnúť gombíky, zips, zaviazať mašličku,
- ústna hygiena - čistenie zubov,
- vedieť správne použiť vreckovku, toaletný papier,
- pri stolovaní používať príbor, dodržiavať čistotu.

2. Rozumová stránka
- poznať svoje meno, priezvisko, vek, miesto bydliska,
- vedieť pozdraviť pri príchode, odchode,
- poznať a pomenovať farby (červenú, žltú, modrú, bielu, čiernu, zelenú),
- správne držať v ruke ceruzku, vyfarbiť tvar,
- používať nožnice,
- komunikovať s dospelými i rovesníkmi, správne vyslovovať všetky hlásky a hláskové skupiny, v prípade potreby navštíviť logopéda.

Copyright © mshliny7.sk. Design by M KREO