Úvodná stránka

Aktuality o materskej škole

 

Strava predškoláci

V zmysle novely zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR s účinnosťou od 1. januára 2019 bude strava pre deti posledného ročníka materskej školy bezplatná.

V zmysle VZN č. 10/2017 je stravné v materskej škole 1,29 €. Keďže štátny príspevok je vo výške 1,20 €, zákonný zástupca uhradí 0,09 € za jeden deň.

Odhlasovanie detí zo stravy ostáva v platnosti tak, ako je to ustanovené v školskom poriadku.

Za dieťa, ktoré nebude odhlásené, rodič uhradí plnú sumu.

Preplatok za obdobie do 31.12.2018 ostane na účte ŠJ, z ktorého sa bude odpočítavať platba 0,09 € až do jeho vyčerpania.

Ďaľšie informácie u vedúcej školskej jedálne.


 

iiii

Informácie o predškolskom zariadení

 

materská škola, ktorá má 10 tried, navštevuje ju 237 detí vo veku
od 3 do 6 rokov.


 
Žijeme ako jedna rodina, ktorá trávi dni všedné, sviatočné, úspešné i neúspešné vždy pohromade a vzájomnou úctou, pochopením, milým slovom, radou a pomocou zdolávame každodenné problémy i radosti. A ako sa nám to darí, môžete posúdiť nahliadnutím na tieto stránky, ale aj osobnou návštevou.

 

ii iiii

Bez nzvu-3
 

Január

° V krajine snehu a ľadu

° Čarovná modrá planéta Zem
(súťaž Vesmír očami detí)

 

 

Pozrite si jedálny lístok 


 

 

 

 

Galéria aktivít materskej školy (podujatia organizované škôlkou)

 

 

Sídlo materskej školy v Žiline, Jarná 7

Fotografie Materskej školy

   Detsky karneval v materskej skole Jarna

Fotografie z vystúpení detí

 

  Podujatia v materskej škole (MŠ), na ulici Jarná, Hliny 7

Fotografie z podujatí

Copyright © mshliny7.sk. Design by M KREO