Akcie

 akcie

 

September

* Plenárne a triedne ZRŠ

* Jašidielňa (účasť na spoločenskej akcii v meste s postihnutými deťmi)
* Zdravé zúbky (beseda s dentálnou hygieničkou)
* Dopravná výchova (návšteva detského dopravného ihriska)

Október
* Prišla k nám pani Jeseň
* Deň Jablka
* Domáci maznáčikovia

November
* Dvojfarebný svet okolo nás
* Veselo so Zdravkom
* Tekvičkoví svetlúškovia

December
* Mikuláš, čo v balíčku pre nás máš?
* Čarovné dvere do Vianoc

Január
* V krajine ľadu a snehu
* Čarovná modrá planéta Zem (súťaž „Vesmír očami detí“)

Február
* Fašiangy – Turíce
* Karneval

Marec
* Mám básničku na jazýčku (súťaž v recitácii)
* Prišla k nám Vesna
* Z rozprávky do rozprávky

Apríl
* To moje hrdielko (súťaž v speve)
* Zelené pľúca matky Zeme
* Maľované vajíčko (tradície veľkej noci)
* Hasiči (exkurzia)

Máj
* Rodina je, keď sme spolu
* Čo my všetko vieme (otvorené hodiny v bazéne, AJ, flautový a tanečný krúžok)
* Môj rodný kraj (prezentácia na Staromestských slávnostiach – Kolovrátok)

Jún
* Kamaráti na celom svete (prezentácia na spoločenskej akcii „Zmysel života“)
* Športová olympiáda - Olympijský festival detí a mládeže
* Zatvára sa školská brána (rozlúčka predškolákov)

 

Copyright © mshliny7.sk. Design by M KREO