Kontakt

kontakt

 

Materská škola
Jarná 2602/7
010 01 Žilina 1

Tel.: 041 / 76 37 644

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1. A   0948 397 058

1. B   0948 301 742

1. C   0948 125 871


2. A
  0948 153 895

2. B   0948 325 234

2. D   0948 176 093

2. E   0948 256 144

 

Elokované triedy

3. A   0948 545 556

3. B   0948 909 391

3. C   0948 771 767

 

Prevádzka MŠ je od 6.30 do 16.30 h 

 

Riaditeľka: Janka Mikolajová

Zástupkyňa: Bc. Edita Tóthová

Zástupkyňa pre elokované triedy: Eva Moskalová 

Vedúca školskej jedálne: Iveta Ďuratná

 

Rada školy

Informácie nájdete v priložených dokumentoch:
Zoznam členov rady školy - stiahnite TU
Štatút rady školy - stiahnite TU
Dodatok č. 1 - stiahnite TU
 

Webovú adresu Základnej školy Jarná nájdete TU

Copyright © mshliny7.sk. Design by M KREO