Triedy

Školský rok - 2018/2019

1. A - Hrušková Olinka, Mgr. Chudejová Ľudka
1. B - Košútová Mária, Stračiaková Dáška
1. C - Bc. Ganobčíková Lenka, Smržová Ľudka
2. A - Čavajdová Darinka, Vrúbeľová Evka
2. B - Komárová Evka, Mikolajová Janka, Bc.Tóthová Editka
2. D - Bučková Zuzka, Novákiová Ivetka
2. E
- Bc. Vlková Dáška, Mgr. Kinierová Lenka
3. A - PaedDr. Balková Renátka, Mgr. Mihálová Ivetka
3. B - Mgr. Holešová Ivanka, Mgr. Nováková Lilka
3. C - Moskalová Evka, Pomšárová Janka 

Copyright © mshliny7.sk. Design by M KREO