Poplatky

onas

 

Poplatky na školský rok 2018/2019

Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole je na základe všeobecne záväzného nariadenia
č. 17 / 2012 vo výške17 €

Číslo účtu na zasielanie tohoto poplatku: SK 24 5600 0000 0003 5525 1001

Poplatok za stravu je od 1.1.2013 určený vo výške 1,19 € a režijné náklady vo výške 0,10 €, spolu 1,29 €

Číslo účtu pre zasielanie platieb za stravu: SK 53 5600 0000 0003 3037 8030

Copyright © mshliny7.sk. Design by M KREO